bnr_about-us

Le Processus d’Application

1. Expression d’Intérêt (ci-dessous en kreyòl, aussi disponible ici en français)
2. Application Formelle (vous recevrez le lien automatiquement dans un email)
3. Le statut de votre candidature vous sera envoyé le 18 avril 2018. Les interviews des candidats sélectionnés auront lieu en avril et mai 2018
4. La sélection finale de la cohorte

Anseye Pou Ayiti: Kominikasyon Enterè 2018

ETAP #1 (genyen 2 etap pou konplete aplikasyon w pou Anseye Pou Ayiti -- w ap resevwa 2e etap la apre ou soumèt fòm sa, depi 8 janvye 2018):


Fòm sa a fèt pou tout moun ki vle soumèt yon aplikasyon sou entènèt oswa nan kopi papye pou pwogram Anseye Pou Ayiti. Mèsi poutèt ou pran kèk tan pou revize misyon, apwòch ak kondisyon pou kandida yo sou sit entènèt nou an (http://anseyepouayiti.org/). Ranpli epi soumèt kominikasyon enterè sa si w kalifye epi enterese dapre objektif, valè yo ak misyon Anseye Pou Ayiti. Apre ou soumèt kominikasyon enterè (etap #1), w ap recevwa yon imel avèk aplikasyon konplè a (etap #2) depi 8 janvye 2018 - yon etap necesè pou konplete aplikasyon w pou pwogram Anseye Pou Ayiti.Besoin d'aide avec ce formulaire ?