Medya & Nouvèl


students
Janvye 2016: PDG Anseye Pou Ayiti chwazi pou Forbes “30 Under 30 Social Entrepreneurs”. Plis enfòmasyon: Loop Haiti, Le Nouvelliste
Fevrye 2016: LAVWADLAMERIK entèvyou (kòmanse nan minit 8:25) & Entèvyou Chokarella (Videyo plis Foto)
Mas 2016: Challenges Magazine Ayiti “Fanm Ane 2016” (atik la) & 2016 “Praxis Fellowship” pou antreprenè
Avril 2016: Jounal “Le National” atik sou Anseye Pou Ayiti (an franse)
Avril 2016: John Legend kanpe avèk APA – videyo
Me 2016: Antreprenè Sosyal Podcast (odyo)
Me 2016: Kreyolicious atik sou refòm nan sistèm edikasyon avèk Anseye Pou Ayiti – Pati 1 & Pati 2
Me 2016: “Episcopal Church Foundation Fellowship” anons avèk seleksyon Anseye Pou Ayiti pou pwogram yo
Novanm 2016: Shin Fujiyama entèvyou (angle) avèk direktris jeneral Anseye Pou Ayiti

students
Janvye 2017: Videyo sou misyon ak enpak Anseye Pou Ayiti
Me 2017: Atik sou enpòtans vizyon kontèkstualize pou siskè aprenan nou yo, avèk modèl Anseye Pou Ayiti kòm yon egzanp
Me 2017: Videyo avèk direktris jeneral Anseye Pou Ayiti sou enpòtans kominote pou modèl chanjman nou an
Jiyè 2017: Entèvyou nan Chokarella avèk Carel Pedre, pou 3 gradyè pwogram Anseye Pou Ayiti k ap diskite apwòch ak enpak mouvman nou ann Ayiti
Jiyè 2017: Rapò (videyo) Lavwadlamerik sou seremoni gradyasyon pwomosyon 2015
Out 2017: Foto ak atik sou apwòch ak enpak Anseye Pou Ayiti, avèk Emerson Collective
Septanm 2017: “Webinar”, avèk direktris jeneral Anseye Pou Ayiti, sou enpòtans devlopman lidèchip kolektif ann Ayiti
Avril 2018: Atik AyiboPost sou seleksyon Anseye Pou Ayiti pou pwogram “Obama Foundation”