carousel-svg

Ekip nou an

Poto mitan mouvman Anseye Pou Ayiti a se yon ekip ki fòme ak patnè, konseye, volontè, epi plizyè kolaboratè. Tanpri li sa ki make pi ba a pou w kab ranseye w sou ekip ak konsèy administrasyon nou. Se ak kè kontan nou va mete nouvo ransèyman ofiramezi n ap pwogrese.


Nedgine PAUL DEROLY
Emmanuel ALEXANDRE
Kotch
Fenel PIERRE
Nadège BLANCHARD
Kotch
Marie-Michèle MONTOUT
Genevieve CHERY
Kotch
Jean Joseph SOUVENY
Wilner DESTIN
Espesyalis, Devlopman Pwofesyonèl
Israel ISAAC
Michaelle DUPRENA
Asistan, Patenarya
Jean-Dioumy SAINT VILLIER
Vernet ETIENNE
Direktè, Depatman Anbasadè & Patenarya
Prusta PHIMERLUS
Israel ISAAC
Asistan Direktè, Devlopman Pwofesyonèl
Emmanuel ALEXANDRE
Michèle MONTOUT
Direktris, Rekritman & Seleksyon
Nadege BLANCHARD
Nedgine PAUL DEROLY
Ko-Fondatris & PDJ
Genevieve CHERY
Prusta PHIMERLUS
Kotch
Fabiola ROSIER
Fenel PIERRE
Direktè, Depatman Developman Pwofesyonèl
Rolf-Phanel SOULOUQUE
Fabiola ROSIER
Kotch
Jean Joseph SOUVENY
Jean-Dioumy SAINT VILLIER
Kotch
Jean Joseph SOUVENY
Rolf-Phanel SOULOUQUE
Asistan, Anbasadè
Jean Joseph SOUVENY
Jean Joseph SOUVENY
Lojistik

Anseye Pou Ayiti Advisory Board

  • Jean-Claude Brizard (Chair) | Deputy Director, Bill & Melinda Gates Foundation
  • Reny Diaz Arango | Vice President of Multiplatform Insights & Development at NBCUniversal Telemundo Enterprises
  • Patrick Dessources | Executive Director, Centre d’Appui et de Services aux Entreprises Locales et Internationales
  • T. Morgan Dixon | Co-Founder & CEO, GirlTrek
  • Julie Kennedy | Founder & CEO, Kinesis Group
  • Guitele Nicoleau, Ed.D. | Executive Director/Strategic Advisor, Ayiti Community Trust
  • Alexandra Morgan-Kisarale | Doctoral Researcher, New York University
  • Ivanley Noisette | George Lindsay Fellow, Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law (Anseye Pou Ayiti Co-Founder)
NP_EG_headshot