carousel-svg

Ekip nou an

Poto mitan òganizasyon Anseye Pou Ayiti a se yon gwoup estwòdinè ki fòme ak konseye, volontè, epi ki gen plizyè kolaboratè. Tanpri li sa ki make pi ba la a pou w kab ranseye w sou ekip ak konsèy administrasyon nou genyen kounye a. Se ak kè kontan nou va mete nouvo ransèyman ofiramezi n ap pwogrese.


Nedgine PAUL DEROLY
Nedgine PAUL DEROLY
Ko-Fondatris & Direktris Jeneral
Fenel PIERRE
Fenel PIERRE
Direktè, Depatman Developman Pwofesyonèl
Marie-Michèle MONTOUT
Marie-Michèle MONTOUT
Direktris, Depatman Rekritman & Seleksyon
Jean Joseph SOUVENY
Vernet ETIENNE
Direktè, Depatman Anbasadè ak Patenarya
Israel ISAAC
Israel ISAAC
Asistan Direktè Devlopman Pwofesyonèl
Jean-Dioumy SAINT VILLIER
Jean-Dioumy SAINT VILLIER
Kotch
Prusta PHIMERLUS
Prusta PHIMERLUS
Kotch
Emmanuel ALEXANDRE
Emmanuel ALEXANDRE
Kotch
Nadege BLANCHARD
Nadege BLANCHARD
Kotch
Genevieve CHERY
Genevieve CHERY
Kotch
Fabiola ROSIER
Fabiola ROSIER
Kotch
Rolf-Phanel SOULOUQUE
Rolf-Phanel SOULOUQUE
Asistan, Depatman Anbasadè
Jean Joseph SOUVENY
Michaelle DUPRENA
Asistan, Depatman Patenarya
Jean Joseph SOUVENY
Jean Joseph SOUVENY
Lojistik

Anseye Pou Ayiti Advisory Board

  • Jean-Claude Brizard (Chair) | Deputy Director, Bill & Melinda Gates Foundation
  • Reny Diaz Arango | Vice President of Multiplatform Insights & Development at NBCUniversal Telemundo Enterprises
  • Patrick Dessources | Executive Director, Centre d’Appui et de Services aux Entreprises Locales et Internationales (CASELI)
  • T. Morgan Dixon | Co-Founder & CEO, GirlTrek
  • Julie Kennedy | Founder & CEO, Kinesis Group
  • Alexandra Morgan-Kisarale | National Director of Digital Innovation and Solutions, GirlTrek
  • Ivanley Noisette | Human Rights Advocate (Anseye Pou Ayiti Co-Founder)
  • Valda Valbrun | CEO, The Valbrun Consulting Group
NP_EG_headshot