carousel-svg

Application

Pwosesis Aplikasyon

Mèsi pou enterè w ! 10 avril 2020 se dat limit pou ekip Anseye Pou Ayiti te resevwa aplikasyon pou kowòt 2020. Pou tout kandida ki te soumèt dosye yo anvan dat limit la, ekip Anseye Pou Ayiti pral kontakte kandida yo (par imèl) pou pwochèn etap pwosesis seleksyon nou an. Pou plis enfòmasyon sou mouvman Anseye Pou Ayiti, swiv nou sou Facebook, Twitter & Instagram. Pou elèv yo, pou peyi nou!