Application

Aplikasyon

Mèsi pou enterè w ! 31 mas 2018 te dat limit pou aplike pou kowòt 2018. Pou tout kandida ki te soumèt dosye yo anvan dat limit la, ekip Anseye Pou Ayiti pral kontakte kandida yo 18 avril 2018 pou pwochèn etap pwosesis la. Pou aplike pou kowòt 2019, plis detay ap disponib depi mwa desanm 2019. Pou plis enfòmasyon sou mouvman Anseye Pou Ayiti, swiv nou sou Facebook, Twitter & Instagram. Pou elèv yo, pou peyi nou!