Application

Le Processus d’Application – Kowòt 2019

1. Expression d’Intérêt (ci-dessous en kreyòl, aussi disponible ici en français).
2. Application Formelle (vous recevrez automatiquement le lien dans un email). Date limite pour soumission de votre dossier complet: 29 mars 2019.
3. Le statut de votre candidature vous sera envoyé par email. Les interviews des candidats sélectionnés auront lieu en avril et mai 2019.
4. La sélection finale de la cohorte.

Anseye Pou Ayiti: Kominikasyon Enterè 2019

ETAP #1 (genyen 2 etap pou konplete aplikasyon w pou Anseye Pou Ayiti -- w ap resevwa 2e etap la apre ou soumèt fòm sa, avèk yon lyen otomatik):

 

Fòm sa a fèt pou tout moun ki vle soumèt yon aplikasyon sou entènèt oswa nan sou papye nan Anseye Pou Ayiti pou kòwòt 2019 la pou pwogram anseyan-lidè a. Mèsi paske ou pral aprann plis sou misyon, apwòch ak kondisyon pou kandida ki vle aplike sou sit entènèt nou an: https://bit.ly/2NEPeAT.  Ranpli epi soumèt fòm pre-aplikasyon/anrejistreman si w kalifye e enterese daprè objektif, valè yo ak misyon òganizasyon an. Konplete aplikasyon fòmèl pou ou konplete dosye ou a – w ap resevwa yon lyen otomatikman nan yon imèl. Dat limit pou chak kandida soumèt yon dosye (aplikasyon fòmèl, CV, kopi diplòm Bacc II): 29 mas 2019. Ansanm nou fò!

.