carousel-svg

Application

Pwosesis Aplikasyon

Mèsi pou enterè w ! Aplikasyon fòmèl pou kowòt 2020 disponib. Soumèt fòm sa a kòm yon pre-aplikasyon/anrejistreman pou resevewa kopi aplikasyon fòmèl la. Dat limit pou soumèt aplikasyon an: 10 avril 2020. Pou plis enfòmasyon sou mouvman Anseye Pou Ayiti, swiv nou sou Facebook, Twitter & Instagram. Pou elèv yo, pou peyi nou!

Anseye Pou Ayiti: Kominikasyon Enterè 2020

ETAP #1 (genyen 2 etap pou konplete aplikasyon w pou Anseye Pou Ayiti -- w ap resevwa 2zyèm etap la otomatikman aprè ou soumèt fòm sa a, avèk yon lyen pou konplete aplikasyon fòmèl la):

 

Fòm sa a fèt pou tout moun ki vle soumèt yon aplikasyon sou entènèt oswa sou papye nan Anseye Pou Ayiti pou kowòt 2020 la pou pwogram anseyan-lidè a. Mèsi paske ou pral aprann plis sou misyon, apwòch ak kritè pou kandida ki vle aplike sou sit entènèt nou an: https://bit.ly/2NEPeATRanpli epi soumèt fòm pre-aplikasyon/anrejistreman sa a si w kalifye e enterese daprè objektif, valè yo ak misyon mouvman APA. Answit w ap jwenn yon lyen pou konplete aplikasyon fòmèl la (w ap resevwa yon lyen par imèl tou donk fòk ou pataje yon adrès imèl pèsonèl nan anrejistreman sa a). Ansanm nou fò!

.