carousel-svg

Cohort Application

Cohort Application

Thank you for your interest! The 2020 cohort application is now available. Please complete the below interest form and you will automatically receive a link for the formal application – deadline to apply: April 10, 2020. Also join us on Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn for up-to-date information about our movement for educational justice in Haiti!

Anseye Pou Ayiti: Kominikasyon Enterè 2020

ETAP #1 (genyen 2 etap pou konplete aplikasyon w pou Anseye Pou Ayiti -- w ap resevwa 2zyèm etap la otomatikman aprè ou soumèt fòm sa a, avèk yon lyen pou konplete aplikasyon fòmèl la):

 

Fòm sa a fèt pou tout moun ki vle soumèt yon aplikasyon sou entènèt oswa sou papye nan Anseye Pou Ayiti pou kowòt 2020 la pou pwogram anseyan-lidè a. Mèsi paske ou pral aprann plis sou misyon, apwòch ak kritè pou kandida ki vle aplike sou sit entènèt nou an: https://bit.ly/2NEPeATRanpli epi soumèt fòm pre-aplikasyon/anrejistreman sa a si w kalifye e enterese daprè objektif, valè yo ak misyon mouvman APA. Answit w ap jwenn yon lyen pou konplete aplikasyon fòmèl la (w ap resevwa yon lyen par imèl tou donk fòk ou pataje yon adrès imèl pèsonèl nan anrejistreman sa a). Ansanm nou fò!

.