chevron carousel-svg hamburger close

Cohort Application

Anseye Pou Ayiti: Kominikasyon Enterè 2021

ETAP #1 (genyen 2 pati pou konplete aplikasyon w pou Anseye Pou Ayiti -- w ap resevwa 2zyèm pati a sou imèl ou aprè ou soumèt fòm sa a, avèk yon lyen pou konplete aplikasyon fòmèl la):

 

Fòm sa a fèt pou tout moun ki vle soumèt yon aplikasyon sou entènèt oswa sou papye nan Anseye Pou Ayiti pou kowòt 2021 an pou pwogram anseyan-lidè a. Mèsi paske ou pral aprann plis sou misyon, apwòch ak kritè pou kandida ki vle aplike sou sit entènèt nou an: https://bit.ly/35H260eRanpli epi soumèt fòm pre-aplikasyon/anrejistreman sa a si w kalifye e enterese daprè objektif, valè yo ak misyon mouvman APA. Answit w ap jwenn yon lyen pou konplete aplikasyon fòmèl la (w ap resevwa yon lyen par imèl kidonk fòk ou pataje yon adrès imèl pèsonèl nan anrejistreman sa a). Ansanm nou fò!