Bay yon don

Kanpay 2019: 7 jiska 31 Oktob 2019, yon patnè APA pral double chak kontribisyon! Anseye Pou Ayiti ap asepte resevwa kontribisyon pou ede finanse pwogram li yo. Nou apresye sipò w! Pou lòt opsyon pou w kontribye ann Ayiti: tanpri kontakte 509-4895-4508 oswa itilize kont Anseye Pou Ayiti nan Unibank (250-1022-1292076).

Klike pou videyo sou misyon ak apwòch Anseye Pou Ayiti pou tout timoun jwenn bon jan kalite edikasyon!

N ap siyale w sa: Anseye Pou Ayiti ap resevwa don kounye a atravè yon òganizasyon ki rele Omprakash ki espesyalize nan ranmase kontribisyon moun bay kòm don. Lè w klike sou bouton pou fè don an ou pral dirèkteman sou paj Anseye Pou Ayiti/Omprakash la, pa enkyete w, tout don ou fè pral nan òganizasyon Anseye Pou Ayiti. Gade anba la a w ap wè plis ransèyman sou òganizasyon Omprakash a.