Bay yon don

Anseye Pou Ayiti ap asepte resevwa lajan pou ede finanse pwogram li yo ak administrasyon òganizasyon an. Tout don moun fè yo kab wete montan an nan taks yo nan fen ane a. Nou apresye sipò w! Klike pou videyo sou misyon ak apwòch Anseye Pou Ayiti pou tout timoun jwenn bon jan kalite edikasyon!  

N ap siyale w sa: Anseye Pou Ayiti ap resevwa don kounye a atravè yon òganizasyon ki rele Omprakash ki espesyalize nan ranmase lajan moun bay kòm don. Lè w klike sou bouton pou fè don an ou pral dirèkteman sou paj Anseye Pou Ayiti/Omprakash la, pa enkyete w, tout don ou fè pral nan òganizasyon Anseye Pou Ayiti. Gade anba la a w ap wè plis ransèyman sou òganizasyon Omprakash a.