chevron carousel-svg hamburger close

Aplike

26 mas 2021 se te dat limit pou soumèt aplikasyon. N ap pibliye enfòmasyon pou peryòd rekritman 2022 pandan mwa dawout. Mèsi anpil pou enterè w nan mouvman Anseye Pou Ayiti.

Telechaje dokiman 2021 sa a (PDF) pou plis enfòmasyon sou pwogram Anseye
Pou Ayiti nou yo – pwogram anseyan-lidè, pwogram paran-lidè, pwogram direktè lekòl.