chevron carousel-svg hamburger close

Men anpil, chay pa lou

Sipò ak solidarite pou tout moun, tout kominote yo – sitou nan depatman Gran Sid yo apre tranbleman tè 14 dawout la. Ann pataje enfòmasyon sous fyab, ann pote kole ak gwoup Ayisyen k ap ede viktim yo.

Chapo ba tout pwofesyonèl medikal, sekouris ak volontè k ap kolabore nan Gran Sid. Anseye Pou Ayiti pa travay nan zòn afekte yo, epi enstitisyon nou pa espesyalis nan pote sekou apre yon dezas natirèl. Nan sans sa, n ap sigjere lòt enstitisyon k ap travay pou ofri sipò. Chak moun kapab ofri kontribisyon pa yo – sonje kowòdone ak moun ki nan lokalite afekte yo:

Ansanm, solisyon yo posib!