chevron carousel-svg hamburger close

Ekip nou an

Poto mitan mouvman Anseye Pou Ayiti a se yon ekip ki fòme ak patnè, konseye, volontè, epi plizyè kolaboratè. Tanpri li sa ki make pi ba a pou w kab ranseye w sou ekip ak konsèy administrasyon nou. Se ak kè kontan nou va mete nouvo ransèyman ofiramezi n ap pwogrese.

Anseye Pou Ayiti Advisory Board

Jean-Claude Brizard (Chair) | Deputy Director, Bill & Melinda Gates Foundation

Reny Diaz Arango | Vice President of Multiplatform Insights & Development at NBCUniversal Telemundo Enterprises

Patrick Dessources | Executive Director, Centre d’Appui et de Services aux Entreprises Locales et Internationales

T. Morgan Dixon | Co-Founder & CEO, GirlTrek

Julie Kennedy | Founder & CEO, Kinesis Group

Guitele Nicoleau, Ed.D. | Executive Director/Strategic Advisor, Ayiti Community Trust

Alexandra Morgan-Kisarale | Doctoral Researcher, New York University

Ivanley Noisette | George Lindsay Fellow, Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law (Anseye Pou Ayiti Co-Founder)

Full APA Board