chevron carousel-svg hamburger close

Reyalizasyon

Premye kowòt anseyan-lidè komanse pwogram Anseye Pou Ayiti nan 2015. Nou di mèsi pou mouvman lidèchip kolektif k ap pran jarèt pandan ane sa yo ki sot pase. Transfòmasyon kapab fèt—manm kowòt nou yo ak aprenan nou yo ap ouvè wout ki baze sou respè ak apresiyasyon pou kominote yo. Anseye Pou Ayiti ap chache ogmante pwogram li an a 250 anseyan-lidè pou yo kab byen prepare 16.000 aprenan nan lespas 5 ane. N ap mennen menm konba—e se ansanm nap reyisi.

Reyalizasyon 2015 (KreyòlAnglè)

Reyalizasyon 2016 (Anglè)

Reyalizasyon 2017 (Kreyòl, Anglè)

Reyalizasyon 2018 (Kreyòl)

Reyalizasyon 2019 (KreyòlAnglè)